Fonduri structurale

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRUProiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013
INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013
Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007 - 2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

 

Investeste in oameni !
Cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor"
   Domeniul major de interventie 3.2: Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
Titlul proiectului: Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii - CARUSEL
Numar de identificare proiect : POSDRU/40/3.2/G/6927

 

Despre POS DRU Prezentare proiect CARUSEL Activitati desfasurate Achizitii publice

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU


POSDRU finanteaza sapte domenii de activitate, cunoscute si sub denumirea de "Axe prioritare".

Fiecare din aceste axe prioritare este impartita la randul ei in mai multe subdomenii, denumite si "Domenii majore de interventie".

Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel:
 

Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie:
1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
1.2 invatamant superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala
1.4 Calitate in formare profesionala continua
1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii
 

Axa Prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"
Domeniul major de interventie:
2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua
 

Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor"
Domeniul major de interventie:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila
 

Axa Prioritara 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de interventie:
4.1 intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare
 

Axa Prioritara 5 "Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie:
5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca
 

Axa Prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
 

Axa Prioritara 7 "Asistenta tehnica"
Domeniul major de interventie:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare